Felhasználási feltételek


Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: [https://www.bodybalance4you.hu/adatvedelmi-szabalyzat/]

Szolgáltató /Szervező adatai:

Szolgáltató neve: BodyBalance4You Egészségközpont
Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 85
Telephelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4

Postai címe: 1036 Budapest, Bécsi út 85
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-06-794510
Adószáma: 26718570-1-41.
E-mail címe: balazs.melinda@bodybalance4you.hu
Honlap: bodybalance4you.hu
Telefonszám: +36204179241

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) BodyBalance4You Egészségközpont által szolgáltatott online tornaprogramokhoz való hozzáférés feltételeit tartalmazzák. A tornaprogramokhoz való hozzáférési szándékot a jelen honlapon található Jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és elküldésével lehet jelezni. A Jelentkezési lap kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

1. JELENTKEZÉS MENETE

A helyesen kitöltött Jelentkezési lap elküldését követően  megjelenik a képernyőn az elküldést igazoló rövid üzenet, majd rendszerünk azonnal küld egy e-mailt is a további teendőkről és információkról.

A csoportos órákhoz való részvételhez, kérjük regisztráljon oldalunkon. A regisztráció jóváhagyását követően hozzáférést/belépést kap az oldal tartalmához (HD minőségű videók), valamint a privát Facebook csoporthoz is. (élő videók). A két oldalon vegyesen heti 3 db videó lesz elérhető az érintett időtartamra vonatkozóan. (1db/óratípus) 

Facebook csoport neve: Online csoportos órák Melivel-élő videók
Weboldal belépés: https://www.bodybalance4you.hu/online-csoportos-orak/-Hd minőségű videók
2. RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS
Az online tornaprogramokhoz való hozzáférés díja: 8000 Ft/hó, melyet a visszaigazoló e-mailben megküldött bankszámlára lehet befizetni. A befizetett részvételi díjról kiállított elektronikus számlát a jelentkezési lapon megadott számlázási adatokkal, de kizárólag a banki befizető nevére állítjuk ki és a megadott e-mail címre megküldünk. Átutalásos számlát kizárólag a banki utaló nevére állítunk ki! Ettől eltérni nincs lehetőségünk!
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, a jelentkezési lap szerinti adatokra állítjuk ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módunkban másik számlát kiállítani.
3. ONLINE MOZGÁSPROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
A csoportba való felvétel feltétele, hogy Szervező kétséget kizáróan azonosítani tudja jelentkezőt a facebookon. Ehhez szükséges megadni a facebook felhasználói nevét. 
4. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
A honlapon és az "
Online csoportos órák Melivel" Facebook csoportban közzétett tartalmak jogosultja a szervező. Ezen tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervező előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.  

5. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Az online tornaprogramokat mindenki saját felelősségére végezheti. A személyes kontroll hiánya miatt a BodyBalance4You semmilyen felelősséget nem vállal a tornákkal kapcsolatos esetleges sérülésekért.
A tornák előtt mindenképpen javasolt konzultálni orvosával, gyógytornászával, terapeutájával! 
6. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
- Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.